ახალგაზრდობა: მეცნიერი 1970 - 1985

ფოტოები საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკიდან

სხვა სტატიები